DE LUISTERLIJN | MARIABERG

De Luisterlijn is de landelijke anonieme hulplijn voor iedereen in Nederland die zijn of haar verhaal kwijt wil, omdat dat bijvoorbeeld in de eigen omgeving niet kan. Juist in deze tijd van sociale isolatie vanwege de maatregelen om verspreiding van corona tegen te gaan zijn we er met een luisterend oor. Als je je alleen voelt omdat er geen bezoek meer mag komen of wanneer je zelf de deur niet uit kunt en niemand ziet.

Omdat sociale activiteiten niet doorgaan of als iemand in je omgeving is overleden aan corona en je niet eens echt afscheid hebt kunnen nemen. Weet dan dat de Luisterlijn er dag en nacht is voor een vertrouwelijk gesprek. Door te luisteren helpen onze 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. Met jaarlijks bijna 500.000 oproepen, en ca. 300.000 gesprekken, is de Luisterlijn al meer dan 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die met goed opgeleide vrijwilligers sociale en emotionele steun op afstand biedt. Meer informatie via deze link.

Bert Smeets is initiatiefnemer van het actiecomité 'De Blauwe Sloper' en is tegen de voorgenomen sloop van zo'n 100 woningen in deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg. Zijn beweegredenen zijn een combinatie van de bestaande woningnood en de door niemand voorziene Corona-crisis. Deze problemen samen zijn méér dan de som der delen voor deze, in zijn ogen, vergeten doelgroep van huurders met een tijdelijk huurcontract.

De naam De Blauwe Sloper refereert naar De Blauwe Loper, deze nog aan te leggen route herbergt straks een voetgangers- en fietspad vanaf deelbuurt Proosdijveld in Mariaberg - dwars door deelbuurt Blauwdorp - naar de binnenstad van Maastricht. Er is ook voorzien in een groene ontmoetingszone voor bewoners. Woningen die gesloopt worden maken ruimte voor sociale huurappartementen. Ook worden er in de wijk zo'n 230 woningen verduurzaamt.

Mariaberg.eu vroeg initiatiefnemer Bert Smeets van het actiecomité naar zijn motivatie tegen de sloop en welke oplossing hij voorstaat. Vindt hij bovendien gehoor met zijn protestactie?

Jullie vragen middels een petitie om uitstel van de sloop van zo'n 100 woningen in Blauwdorp, vanwege de onzekere situatie rondom de Corona-crisis. Vinden jullie gehoor bij Servatius en de gemeente Maastricht?

Het is niet alléén de Coronapandemie die ons zorgen baart, maar óók de economische gevolgen van deze crisis zullen bij mensen, die een laag inkomen hebben, schulden of gezondheidsproblemen ondervinden, hard aankomen. De gemeente en ook Servatius, stuurt standaardbrieven en rept met géén woord over de psychologische, sociaal-economische gevolgen, dan wel omstandigheden. Wel mooie woorden, maar die klinken als vierkante bakstenen in het gat van de sloop.

Servatius, alsook de gemeente Maastricht, gooit eerst de oorspronkelijke bewoners eruit. Ik heb mensen gesproken toen ik hier net kwam wonen, die het vreselijk vonden om verdreven te worden uit hun huis, hun buurt. En dat na 35 jaar.

Dan moet je lef hebben; snel opvullen met universiteitsstudenten, hoeft dan geen onderzoek meer te doen, noch de nieuwe bewoners in te lichten of te betrekken want het zijn maar studenten. Ook tijdelijk. Dus coördineren is met ons niet gebeurd en dat was wél zo sympathiek geweest, juist toen deze crisis aan wal kwam. Overigens dragen de studenten behoorlijk bij aan het welzijn en welvaart van deze stad.

Ik heb niet het idee dat de stad of Servatius de ernst van de woningnood inziet, die ze zelf gecreëerd heeft door alleen maar te denken aan duurdere huizen ten gunste van de projectontwikkelaars. Kwetsbare mensen, daar zou rekening mee gehouden worden, maar het gebeurt niet. Geld speelt wéér de hoofdrol.

De sloop is ruim van te voren aangekondigd en gecoördineerd in overleg met de gemeente. De Corona-crisis kan nog jaren voortduren in het meest ongunstige geval. Is het niet beter om de knoop gewoon door te hakken en de sloop af te ronden?

Vraag hun (de gemeente Maastricht red.) naar een verklaring, dan stuurt wethouder Krabbendam een standaardbrief met een voorspelbaar antwoord… wij zijn het zélf schuld omdat we een tijdelijk contract hebben ondertekend, en dat is ten ene male vals want deze situatie werd door niemand voorzien en bovendien is het 'tijdelijk contract' uit 2016 een gevolg van de ontstane woningproblematiek. Als je tenminste in causale verbanden kan denken.

Dus tijdelijke contracten zijn handig voor de corporaties, maar rechten hebben we niet... De timing en de drie maanden opzegging zijn absurd in deze crisis. Dat geld óók voor anti-kraak Maximus, die gooien je binnen een maand eruit en willen hun bewoners nog eerder afknijpen en dat vinden wij als maatschappij goed? Politieke partijen in Maastricht zijn slap en te volgzaam met uitzondering van PVM, Partij Veiligheid Maastricht.

Wanneer is de sloop aangekondigd? Bedoelen jullie bij het tekenen van het contract? Dat is geen helder gegeven, als er tegelijkertijd wordt verteld dat het jaren kan duren. Maastricht kan niet met kritiek omgaan, is mijn constatering.

Als uitstel van sloop géén optie blijkt. Wat is dan jullie plan B?

Rare vraag, met een beetje fantasie weet je dat er geen plan B is. Deze situatie is al jaren scheefgegroeid door falend en een overspannen bouwbeleid.

Kunnen we nog protesten verwachten als de petitie niets uithaalt? Op het "Malieveld" voor de deur van Servatius?

Oh ja, gaat gebeuren.

Voor de vaste bewoners is er de garantie dat zij herplaatst worden. Dat geldt niet voor mensen met een tijdelijk huurcontract. Als zij -vanwege de Corona-crisis- eventueel extra hulp en begeleiding zouden kunnen krijgen, is het toch ook opgelost?

Dit vraag je (aan) iemand met een tijdelijk contract? Jullie hebben erg lang nagedacht over de vragen zo te zien en zijn duidelijk bevooroordeeld. Waaruit blijkt dat wij begeleiding krijgen?? en wat is opgelost?

Waarom niet die weg bewandelen?

Vertel ons wat we moeten doen: zie, voor je de afgrond, achter je een niet te temmen Corona, en geen betaalbare woningen en wij zijn het schuld? Toe maar.

Wat vinden jullie van de komst van de Blauwe Loper -los van de gevolgen voor (tijdelijke) huurders?

Prachtig toch, als we verdreven zijn. Sorry, ik ben wel een beetje fel, maar wat wil je als je je huis uit wordt gegooid en Covid-19 raast door het land, met nu al hoge werkloosheid cijfers. Het zal toch echt grote gevolgen hebben, ook voor de woning markt, die alleen maar duurdere prijzen willen hanteren.

Dus daklozen aller landen verzamelt u op het Vrijthof.

Tot slot: op hoeveel stemmen staat de petitie op het moment van schrijven?

Dit wordt bekend bij het overhandigen.

In reactie op bovenstaand interview met Bert Smeets is woningcorporatie om een reactie gevraagd. De woningcorporatie geeft aan dat het eenvoudigweg over onvoldoende woningen beschikt om mensen met een tijdelijk huurcontract te herhuisvesten. Samen met sociale partners en de gemeente Maastricht wordt desondanks bekeken of een aantal tijdelijke huurders op een andere  manier geholpen kan worden.

We begrijpen dat we vanwege de coronacrisis in een bijzondere situatie zitten. Toch zijn de plannen met betrekking tot de sloop en nieuwbouw van de woningen in Blauwdorp/Mariaberg al jaren bekend. De te slopen woningen werden daarom als tijdelijke woningen verhuurd. De woningen die we slopen maken plaats voor nieuwbouw. Dit worden nieuwe sociale woningen, waar de stad behoefte aan heeft. Jaarlijks maken we afspraken met de gemeente, collega corporaties en huurdersbelangenverenigingen zoals Servaassleutel over onze woningvoorraad en aanpassingen daarvan. Sloop en daarna het bouwen van ongeveer dezelfde hoeveelheid duurzame en bovenal betaalbare gelijkvloerse huurwoningen in Blauwdorp/Mariaberg is daar een onderdeel van. Een van de nieuwbouwblokken is ook nog specifiek voor senioren. Deze zijn op dit moment zeer zeldzaam in Blauwdorp. Ook hebben wij afspraken en contracten met een sloop- en bouwbedrijven die voor ons de sloop en nieuwbouw zullen realiseren.

 Bij het betrekken van een tijdelijke woning, in dit geval de sloopwoningen, weet de huurder dat hij op een bepaald moment op zoek moet gaan naar een andere woning. De huurders in kwestie wisten dat ze een contract tekenden voor een tijdelijke woning, die uiteindelijk wordt gesloopt. De huurders van deze sloopwoningen werden in mei geïnformeerd dat ze hun huis eind augustus moeten verlaten. We willen deze mensen graag een andere woning aanbieden, maar we kúnnen dit niet, omdat we simpelweg niet zoveel woningen ter beschikking hebben. Toch gaan wij met een aantal tijdelijke huurders en het buurtnetwerk in gesprek en bekijkt de gemeente ook samen met welzijnsinstelling Trajekt of bewoners op een andere manier geholpen kunnen worden.

Aan wethouder Krabbendam is eveneens om een toelichting gevraagd in het kader van hoor en wederhoor. Wethouder Krabbendam verwijst in zijn antwoord op onze vragen naar de beantwoording van artikel 47-vragen door Partij Veilig Maastricht.

Uit deze beantwoording citeren wij: "Wij (college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht bij monde van wethouder Krabbendam, wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit red.) zijn geen voorstander van het op straat zetten van mensen. Vrijwel alle 100 vaste huurders in het plangebied zijn ondertussen verhuisd om de nieuwbouw mogelijk te maken. Om de buurt leefbaar te houden is in de tussentijd door Servatius gekozen voor tijdelijke verhuur". en "We zien dat woningaanbiedingen en (tijdelijke) verhuur ondanks deze bijzondere tijd gelukkig doorlopen. Dat geeft ondanks alles verhuismogelijkheid".

NIEUWSARCHIEF | MARIABERG

Dit artikel al gelezen? 'Achterstandswijken' terug in Nederland? In ons nieuwsarchief vind je meer artikelen over de wijk Mariaberg in Maastricht die de moeite waard zijn.

WONINGRUIL | MAASTRICHT

Staat jouw woning er niet tussen? Meer woningen te ruil in Mariaberg en Maastricht vind je hier.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com