Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden en disclaimer van mariaberg.eu, zoals deze op dit moment beschikbaar is gesteld door mariaberg.eu. Met deze algemene voorwaarden en disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mariaberg.eu is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij mariaberg.eu.

Aansprakelijkheid en beschikbaarheid

mariaberg.eu streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen, zonder enige voorafgaande mededeling. mariaberg.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aanbieden van persberichten, beeld- en geluidsmateriaal en andere vormen van content

Als u persberichten, (beeld- en/of geluids)materiaal of andere vormen content aanbiedt, geeft u mariaberg.eu expliciet toestemming om het aangeboden materiaal op elke door ons gewenste wijze te gebruiken en/of aan te passen. Met het inzenden doet u afstand van uw publicatie- en/of auteursrechten. U vrijwaart met uw inzending mariaberg.eu van (auteursrechtelijke) claims door derden of uzelf. U garandeert met uw inzending dat u over de vereiste publicatie en/of auteursrechten beschikt, er geen sprake is van plagiaat en u beperkt de overname van auteursrechtelijke werken van derden tot hetgeen in het citaatrecht is toegestaan. Bovendien garandeert u dat er middels uw inzending geen wet- en regelgeving wordt overtreden. De inzender van de aangeboden content vrijwaart mariaberg.eu van elke (auteursrechtelijke) claim (door derden) op het ingezonden materiaal en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle (buiten)(gerechtelijke) kosten, schadeloosstellingen, boetes en overige bijkomende kosten van financiële of andere aard die direct of indirect verband houden met de claim of claims van personen en/of instanties naar aanleiding van de aangeboden werken aan mariaberg.eu. mariaberg.eu behoudt zicht het recht voor om uw bijdrage te redigeren en/of in te korten. 

Externe opiniërende bijdragen

De inhoud van externe opiniërende bijdragen zoals (gast)columns en ingezonden brieven weerspiegelen niet (per se) de mening van de redactie. De auteursrechten van externe opiniërende bijdragen behoren toe aan mariaberg.eu en de oorspronkelijke inzender van het ingezonden stuk, tenzij expliciet anders afgesproken. De (gast)columnist of schrijver van het ingezonden stuk vrijwaart mariaberg.eu van elke (auteursrechtelijke) claim (door derden) op het ingezonden materiaal en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle (buiten)(gerechtelijke) kosten, schadeloosstellingen, boetes en overige bijkomende kosten van financiële of andere aard die direct of indirect verband houden met de claim of claims van personen en/of instanties naar aanleiding van de aangeboden werken aan mariaberg.eu.  Externe bijdragen dragen bij aan een divers aanbod op mariaberg.eu op het gebied van perspectief, inhoud, meningsvorming en debat.

De gebruiksvoorwaarden van mariaberg.eu zijn van toepassing op alle domeinnamen waarmee mariaberg.eu zichzelf bereikbaar maakt op het internet, zoals - maar niet beperkt tot - www.mariaberg.eu.

Cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

Tracking cookies van onze adverteerders

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders tracking cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina's je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke [indien bij ons bekend], maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Tracking cookies van derden

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders en social media-plugins 'tracking cookies' op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina's u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties uit het netwerk af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer over hoe Google omgaat met data die het verzamelt via apps en websites.

Social media sharing buttons (Twitter en Facebook)

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten (liken) of delen (tweeten) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter en Facebook en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer over de manier waarop Twitter omgaat met het verzamelen van data conform de Europese regelgeving (AVG of GDPR). Meer over de manier waarop Facebook omgaat met het verzamelen van data conform de Europese regelgeving (AVG of GDPR).

Cloudflare

Mariaberg.eu maakt gebruik van de diensten van Cloudflare voor de optimalisering van zijn webpagina's en bescherming ten behoeve van het afslaan van aanvallen die onze dienstverlening verhinderen. Hiertoe verzamelt Cloudflare cookies. De verwerking, opslag en analyse daarvan vindt plaats in de VS. Cloudflare beschikt over een EU-VS privacy shield certificering voor de verwerking van deze gegevens. Klik hier voor details van het betreffende certificaat. Op genoemde pagina staat het doel van de verwerking van deze gegevens en op welke wijze u hierover vragen kunt stellen aan Cloudflare of uw klacht kenbaar maken. Via deze link informeert Cloudflare u over de privacy policy die op zijn diensten van toepassing is, inclusief maar niet beperkt, op de diensten die worden afgenomen door mariaberg.eu.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Maak daarvoor gebruik van onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Tracking cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices, zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies

Wilt u meer weten over (de juridische kant van) cookies? Klik dan hier.

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden en disclaimer van mariaberg.eu op deze pagina.

Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt met algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl | Delen van deze tekst [inzake cookies] zijn tot stand gekomen met juridische voorbeeldteksten van ictrecht.nl.

NIEUWSARCHIEF | MARIABERG

Dit artikel al gelezen? 'Achterstandswijken' terug in Nederland? In ons nieuwsarchief vind je meer artikelen over de wijk Mariaberg in Maastricht die de moeite waard zijn.

WONINGRUIL | MAASTRICHT

Staat jouw woning er niet tussen? Meer woningen te ruil in Mariaberg en Maastricht vind je hier.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com