BUURTBRÖK | MARIABERG

Op de Proosdijweg, in het hartje van deelbuurt Blauwdorp, in de wijk Mariaberg vind je Buurtbrök Mariaberg. Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbrök Mariaberg is van maandag tot en met vrijdag geopend van 11:30 tot 15:30 uur. Op woensdag, zaterdag en zondag is de 'brök' gesloten. Je kunt er terecht voor een warme maaltijd tussen 12:30 en 13:30 uur. Bovendien wordt elke dinsdag en donderdag tussen 12 en 14 uur naar keuze een broodje gezond of broodje spek met ei geserveerd. Loop eens binnen voor een kop koffie, een warme maaltijd of doe mee aan één van de activiteiten die wekelijks worden georganiseerd voor en door buurtbewoners. Veer zien us in Mariaberg!

In de wijk Mariaberg, ten westen van het centrum van Maastricht heeft de woningstichting Servatius het voornemen om de buurt Blauwdorp, gelegen in de wijk Mariaberg, grondig te herstructureren. Om dit te kunnen realiseren is een nieuw bestemmingsplan opgesteld met een passende juridische regeling en in procedure gebracht.

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) 'De Blauwe Loper' ter inzage wordt gelegd.

Het plan moet getoetst worden aan de uitgangspunten en normstelling uit de Wgh. Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de Ruttensingel en ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Daar zijn burgemeester en wethouders voornemens om ten behoeve van 93 appartementen gelegen aan de Ruttensingel, Meester Ulrichweg, Asterstraat, Anjelierenstraat, Heimoweg en een nader te benoemen nieuw aan te leggen weg te Maastricht, hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellen.

Inzien:

Met ingang van donderdag 2 april tot en met woensdag 13 mei 2020 ligt het ontwerpbesluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder (kenmerk 2020-09289) ter inzage aan het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht. Tevens kunt u aan het gemeenteloket het ontwerp-bestemmingsplan 'De Blauwe Loper' inzien via deze link.

Het GemeenteLoket werkt op afspraak. U kunt digitaal een afspraak maken via deze link of telefonisch via 14043.

Schriftelijke zienswijzen

Binnen de termijn van terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling reageren op het ontwerpbesluit hogere waarde(n) Wet Geluidhinder. U kunt uw zienswijzen richten aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, de dagtekening, uw handtekening, een motivering en onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbesluit Wgh de Blauwe Loper, kenmerk 2020-09289'. Contactgegevens vind u via deze link.

NIEUWSARCHIEF | MARIABERG

Dit artikel al gelezen? 'Achterstandswijken' terug in Nederland? In ons nieuwsarchief vind je meer artikelen over de wijk Mariaberg in Maastricht die de moeite waard zijn.

WONINGRUIL | MAASTRICHT

Staat jouw woning er niet tussen? Meer woningen te ruil in Mariaberg en Maastricht vind je hier.

AFVALKALENDER 2020 | MARIABERG

Augustus 01.08 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 05.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 12.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 13.08 Restzak inzameling/Residual waste collection19.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 26.08 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 27.08 Restzak inzameling/Residual waste collection | September 02.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection05.09 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 09.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 10.09 Restzak inzameling/Residual waste collection | 16.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 23.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 24.09 Restzak inzameling/Residual waste collection | 30.09 Groenafval inzameling/Organic waste collection | Oktober 03.10 Oud papier inzameling/Waste paper collection | 07.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 08.10 Restzak inzameling/Residual waste collection | 14.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 21.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 22.10 Restzak inzameling/Residual waste collection | 28.10 Groenafval inzameling/Organic waste collection | November 04.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 05.11 Restzak inzameling/Residual waste collection07.11 Oud papier inzameling/Waste paper collection11.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection18.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 19.11 Restzak inzameling/Residual waste collection | 25.11 Groenafval inzameling/Organic waste collection | December 02.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 03.12 Restzak inzameling/Residual waste collection05.12 Oud papier inzameling/Waste paper collection09.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 16.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 17.12 Restzak inzameling/Residual waste collection | 23.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 30.12 Groenafval inzameling/Organic waste collection | 31.12 Restzak inzameling/Residual waste collection | Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com