Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Auto met overladen aanhanger tot stoppen gebracht op Tongerseweg

[Maastricht, 11 september 2023 | Mariaberg] De politie heeft maandag een einde gemaakt aan een ritje van een personenauto met aanhanger. Het stopteken werd gegeven op de Tongerseweg ter hoogte van het Cannerplein.

De aanhanger was overbeladen met een Piaggio APE. Het minivoertuig voor transportdoeleinden mag vanaf 16 jaar bestuurd worden met een AM rijbewijs. Opmerkelijk was dat het voertuigje ruimschoots te groot was voor de aanhanger. Een aanzienlijk deel stak dan ook uit aan de achterzijde.

De agenten constateerden dat het vervoer op deze manier niet voldeed aan de voorschriften voor ladingtransport. Ook was de kentekenplaat van de aanhanger niet zichtbaar.

Als gevolg van deze overtredingen werd de bestuurder van de auto beboet. Daarnaast werd hem verzocht om alternatief transport te regelen voor het blauwe 'bestelwagentje' dat zich op de aanhanger bevond. Afbeelding: (still Google Maps) de plek waar de auto met aanhanger tot stoppen werd gemaand. 

Car with overloaded trailer brought to a stop on Tongerseweg

[Maastricht, September 11, 2023 | Mariaberg] Police stopped a car with a trailer on Monday. The stop was made on Tongerseweg near Cannerplein.

The trailer was overloaded with a Piaggio APE. The mini-vehicle for transportation purposes may be driven from the age of 16 with an AM driver's license. The mini-vehicle was far too big for the trailer. As a result, a significant portion of the vehicle protruded from the rear of the trailer.

The officers noted that the transport in this way did not comply with the regulations for the transport of goods. In addition, the trailer's license plate was not visible.

As a result of these violations, the driver of the vehicle was fined. In addition, he was asked to arrange alternative transportation for the micro 'van' on the trailer. Image: (still Google Maps) the spot where the car with trailer was ordered to stop.