Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Let op! Ophaaldagen afval veranderen vanaf 1 januari 2024 | Wat verandert er in Mariaberg?

UPDATE: Aan de westkant van de Maas haalt de gemeente in de 1e week van 2024 een extra keer restafval op. Dat is om te voorkomen dat inwoners in dit deel van de stad hun afval langer dan 2 weken moeten bewaren door de feestdagen en de nieuwe afvalkalender. Tussen dinsdag 2 januari en zaterdag 6 januari 2024 kunt u uw restafval buitenzetten op de dag die u gewend was in 2023.  Let op: deze extra dag staat niet op de papieren afvalkalender en in de kalender van de Milieu App. Voor Mariaberg geldt een uitzonder op een uitzondering: bij ons wordt het restafval opgehaald op zaterdag 6 januari 2024 (in plaats van maandag 1 januari 2024, want die ophaaldag zoals gebruikelijk in 2023 valt toevallig op een nationale feestdag). Vanaf week twee geldt de reguliere kalender van 2024. Meer over deze uitzondering bij Gemeente Maastricht.

Goed om te weten

Vanaf 1 januari veranderen de ophaaldagen van het afval in Maastricht. Voor veel inwoners verandert iets. Kijk in de MilieuApp of op de papieren afvalkalender voor de dagen waarop je jouw afval buiten kunt zetten. 

Tip van de gemeente is om 'meldingen' aan te zetten in de Milieu App. Dan krijg je een seintje als je afval aan de straat kan. Er verandert niets in hoe vaak je je afval buiten kunt zetten. Lees meer over het (veranderende) afvalbeleid in de gemeente Maastricht.

Mariaberg

In Mariaberg wordt vanaf 1 januari 2024 de rode zak niet meer opgehaald op maandagen maar op dinsdagen. Het groenafval verhuist van woensdagochtend naar vrijdagochtend. Bovendien wordt op de vrijdagen 12, 19 en 26 januari 2024 ook je oude kerstboom opgehaald.

Lees ook: tarieven milieupark in 2024 omlaag, rood-witte restzak iets duurder.

Notice! Garbage pick-up schedule changes effective January 1, 2024 in Mariaberg

UPDATE: On the west side of Maastricht, the municipality will collect residual waste one extra time in the 1st week of 2024. This is to prevent residents in this part of the city from having to keep their garbage longer than 2 weeks due to the holidays and the new garbage collection calendar. Between Tuesday, January 2 and Saturday, January 6, 2024, you can take out your residual waste on the same day you were used to in 2023.  Please note that this extra day is not shown on the garbage collection calendar and in the 'Milieu App'. For Mariaberg, there is an exception to an exception: in our neighborhood, residual waste will be collected on Saturday, January 6, 2024 (instead of Monday, January 1, 2024, because that collection day as usual in 2023, happens to fall on a public holiday). From week two, the regular 2024 calendar will apply. More about this exception at Gemeente Maastricht.

Good to know

From 1 January 2024, the trash pick-up days in Maastricht will change. For many residents something will change. Check the 'MilieuApp' or the paper trash collection calendar for the days you can take out your garbage.

Tip from the municipality is to turn on 'notifications' in the 'MilieuApp'. Then you will be notified when your trash can be put at the curb for pick-up. Nothing will change in how often you can take out your trash. Read more on the (changing) waste policy in the municipality of Maastricht.

Mariaberg

In Mariaberg, from January 1, 2024 garbage no longer be collected on Mondays but on Tuesdays. Green waste won't be collected on Wednesday mornings but on Friday mornings. In addition, on Friday January 12, 19 and 26, 2024, you can place your christmas tree out on the curb for collection.

Also read: environmental park rates set to decrease in 2024, slight increase for red-and-white residual bags. (Dutch)