Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Andoorn-, Anemonen-, Gentiaan-, Marjolein-, Seringenstraat, Florasingel, 6214** Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het renoveren en verduurzamen van de woningen Mariaberg

Referentienummer dossier: Z2023-00002480

Andoorn-, Anemonen-, Gentiaan-, Marjolein-, Seringenstraat, Florasingel, 6214** Maastricht

het renoveren en verduurzamen van de woningen Mariaberg

Datum ontvangst aanvraag: 22 december 2023

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Tegen deze kennisgeving kunt u geen zienswijze indienen of bezwaar aantekenen. In een latere fase van de procedure kunt u wel een zienswijze indienen of bezwaar of beroep aantekenen.

Nadere informatie

Voor algemene informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

Originele bekendmaking.

diverse adressen Blauwdorp te Maastricht. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het renoveren van diverse woningen in Blauwdorp

Referentienummer dossier: Z2023-00001579

diverse adressen Blauwdorp te Maastricht

het renoveren van diverse woningen in Blauwdorp

Datum ontvangst aanvraag: 2 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht maakt bekend dat de beslistermijn met 6 weken is verlengd. Deze beslissing is een voorbereidingshandeling. Tegen deze beslissing kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep aangetekend worden.

Nadere informatie

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met Gemeente Maastricht, telefoonnummer 14 043. Wij vragen u om bovenstaand referentienummer bij de hand te houden.

Originele bekendmaking.