Fijne feestdagen!

Giro 555 Oekraïne

Meer duidelijkheid over Biedermeier

Woonpunt start eind 2022 met de (voorbereidingen voor de) nieuwbouw van circa 20 woningen in fase 1 van Biedermeier met een mix van levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen. Dat staat in de meerjarige prestatieafspraken tussen gemeente Maastricht en de woningcorporaties over de periode 2022 - 2026. Duidelijkheid over Fase 2 aan de Seringenstraat volgt ook in 2022. Vanwege de bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds dient er uiterlijk in 2023 met de voorbereiding van de werkzaamheden te worden gestart. Over de uitvoering en planning van fase 3 en 4 wordt nader afgestemd met Woonpunt.

Column: de horror die Gino onderging

Panorama neemt je stap voor stap mee in de horror die Gino uit Blauwdorp onderging in de uren voor zijn dood. Geen gruweldaden die gepleegd zijn in een dictatuur of oorlogsomgeving. Nee 'gewoon' in Zuid-Limburg waar wij wonen en werken. Het zal je kind maar zijn dat zo aan zijn einde komt. Je zal het zelf maar zijn.

Gino moet doodsangsten hebben uitgezeten en gevochten hebben voor zijn leven in de handen van een monster. Op dat punt klopt de toespraak van de burgemeester van Maastricht geenzins toen zij zei dat 'we' sorry moeten zeggen voor hetgeen Gino is overkomen. Er is geen 'we' in deze kwestie. Verre van. Want 'we' (als in de burgerij zonder macht) zouden willen dat de maatschappij duurzaam wordt beschermd tegen mensen met zulke daden op hun naam. Dus 'we' zeggen geen sorry, maar 'we' eisen uitleg van de verantwoordelijken en bij voorkeur daaraan verbonden consequenties.

De rechtsgang, jeugdzorg en alle andere belanghebbenden die de verdachte keer op keer het voordeel van de twijfel gaven hebben heel wat uit te leggen in hetgeen er kon gebeuren met Gino. Maar zodra de onderzoeken zijn afgerond en er een vuistdik rapport op tafel ligt met 'aanbevelingen' (waarvan u en ik inhoud en eindconclusie zo ongeveer wel kunnen voorspellen) gaan we door alsof er niets is gebeurd.

Maar de nabestaanden van Gino zijn voor het leven kapotgemaakt. Over een bepaald aantal jaren komt de dader die voor deze gruwelijkheden zal worden veroordeeld vrij. Hij kan dan -als het hem behaagt- de ideale gezinsvader uithangen terwijl het leven van de nabestaanden tot stilstand kwam op de dag dat Gino niet meer thuiskwam. Meerdere generaties vernietigd. Ik heb mensen gesproken die van mening zijn dat de verantwoordelijkheid voor de dood van de moeder van Gino bij de dader ligt die Gino te grazen nam.

Ik hoop de walgelijkheid en weerzin die deze familie is overkomen nooit te hoeven meemaken. Er is geen straf die recht kan doen aan dit onrecht. Als ik sommige straffen er op nalees dan heb ik weinig vertrouwen in ons rechtssysteem. Wat is 20 jaar (als iemand dát al krijgt) voor het vernietigen van meerdere levens? Een lachertje toch zeker? En dat lieve gezaghebbers: is wat 'we' er van vinden.

Bèrke

Donny M. blijft in voorlopige hechtenis

Op maandag 5 december is bij rechtbank Limburg, locatie Maastricht, de tweede pro-formazitting gehouden in de strafzaak tegen Donny M.

Wat is er besproken?

Tijdens deze tussentijdse zitting is de stand van zaken van het onderzoek besproken. Ook hebben de advocaten van de zussen van Gino gevraagd het strafdossier te mogen ontvangen of in elk geval te mogen inzien. De rechtbank heeft hierover besloten dat zij inzage moeten krijgen in het strafdossier. Mochten zij van bepaalde onderdelen van het dossier een afschrift willen, dan dient dat verstrekt te worden, tenzij het Openbaar Ministerie zwaarwegende redenen heeft om het desbetreffende stuk niet te verstrekken.

Volgende zitting

De volgende zitting in deze strafzaak vindt plaats op woensdag 15 februari 2023 om 10:00 uur bij de rechtbank in Maastricht. Ook bij die zitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Het betreft wederom een pro-formazitting. Tot die tijd blijft Donny M. in voorlopige hechtenis.

Ontwikkelingen:

5 december 2022: Tweede pro-formazitting. Donny M. blijft in voorlopige hechtenis.

14 september 2022: Eerste pro-formazitting. Donny M. blijft in voorlopige hechtenis, in ieder geval tot de tweede pro-formazitting.

16 juni 2022: De verdachte blijft 90 dagen langer in voorarrest, heeft de raadkamer van de rechtbank Limburg besloten.

7 juni 2022: De verdachte blijft 14 dagen langer in voorarrest, heeft een rechter-commissaris van de rechtbank Limburg besloten.

4 juni 2022: Aanhouding van de verdachte Donny M.

Nieuws uit Mariaberg en zijn sub-buurten Blauwdorp, Proosdijveld en Trichterveld

Tip! Wentel je in het rijke en veelzijdige verleden van Blauwdorp! tibaert.com beschikt over een uitgebreide verzameling foto's van Blauwdorp uit de oude doos. Beleef de wijk door de ogen van toen met aansprekende foto's die meer zeggen dan 1000 woorden.

Dossier Gino van der Straeten

Buurtbrök Mariaberg

Dé plek om samen te vertoeven met buutbewoners.

Sociaal Team Mariaberg

Weet je het even niet meer? Het Sociaal Team kan je op weg helpen.

De Inleup Mariaberg

Loop op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend binnen.

Stichting De Gouwe

De Gouwe helpt mensen die het financieel moeilijk hebben.

De Blauwe Loper: wat is het?

De Blauwe Loper: een voetgangers- en fietsroute in deelbuurt Blauwdorp die de westelijke buitenwijken verbindt met de binnenstad.

Er komt langs de Blauwe Loper een groene zone met meer ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Er worden 135 appartementen gebouwd verdeeld over 4 woonblokken. Er komen twee woon-werkwoningen en één maatschappelijke ruimte.

Na afronding van deze nieuwbouw wordt het nieuwe buurtpark (groenzone) aangelegd en de route voor langzaam verkeer.

Inmiddels staat ook een aantal plattegronden van de appartementen online bij Servatius.

Wijkpunt (T)huis Blauwdorp

Dé plek voor wijkbewoners, vrijwilligers en (zorg)professionals

Geldmaat Calvariestraat

Hier kun je geld afhalen én storten met spraakondersteuning.

Wijk Service Punt (WSP) Zuid-West Maastricht

Voedselpakketten voor diereigenaren met kleine beurs

Tips voor voorzieningen in Mariaberg

Beter Nederlands leren spreken en schrijven.

Klik op onderstaande kaart voor nog meer voorzieningen in Mariaberg

Menstruatieproducten Uitgifte Punt Mariaberg