Feestelijke opening locatie Sint Theresiakerk van philharmonie zuidnederland

[Maastricht 01 februari 2023 | Mariaberg en omgeving] De Sint Theresiakerk. Wie kent hem niet? Menigeen inwoner uit Blauwdorp is er te gast geweest voor een bruiloft, begrafenis, doop, communie van een kind of kleinkind of de wekelijkse mis. Er is ondertussen veel veranderd. Pastoor Van den Berg overleed op 8 mei 2022 en de kerk is inmiddels verhuurd aan het philharmonie zuidnederland. Die verhuizen voor hun repetities en kantoorruimtes naar de imposante kerk in Biesland die ook voor de inwoners uit Mariaberg veelvuldig als gebedshuis dienst deed.

De kerk blijft overigens deels in  gebruik als gebedshuis. Zo vindt er wekelijks een mis plaats in de dagkapel en maximaal 12 keer per jaar mag de grote zaal in de kerk gebruikt worden voor de parochie. Op vrijdag 17 maart organiseert philharmonie zuidnederland een feestelijke opening ter ere van de nieuwe locatie in de Sint Theresiakerk. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link. Maak daar gebruik van. Het is belangrijk dat ook inwoners van Mariaberg met de nieuwe functie en bewoners van 'hun' kerk kennis kunnen maken. Het feestelijke programma duurt van 16 tot 19 uur en omvat ook een hapje en drankje.

Flikken Maastricht filmt in Mariaberg

[Maastricht 20 januari 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Flikken Maastricht is vrijdagmiddag neergestreken in deelbuurt Blauwdorp voor opnamen. De populaire politieserie speelt zich af in Maastricht met in de hoofdrollen Victor Reinier en Angela Schijf als rechercheurs Floris Wolfs en Eva van Dongen. De serie is bezig met opnamen voor het 17e seizoen en strijkt daarvoor neer in en om een woning aan de Gildenweg. Enkele jaren geleden was de serie al eens in dezelfde woning te gast . Toen was het echter een pak warmer. Ditmaal is het koud en guur en valt de sneeuw vlijtig uit de lucht.

De opnamen betekenen voor buurtbewoners dat er niet geparkeerd kan worden in de parkeervakken aan de Proosdijweg vanaf huisnummer 93 tot en met de kruising van de Proosdijweg met de Gildenweg. Dat is nodig vanwege de apparatuur en voertuigen die de crew meeneemt. Verkeerregelaars zijn ingezet om alles in goede banen te leiden. Passanten en gemotoriseerde voertuigen moeten rekenen houden met enkele minuten oponthoud bij het passeren tijdens (buiten)opnamen.  De crew strijkt in Blauwdorp neer van ongeveer 13 tot 19:30 uur. Buurtbewoners hebben een brief ontvangen met daarin contactinformatie mochten zij vragen hebben over de tijdelijke maatregelen.

Foto: de opnamen vonden plaats ondanks guur winterweer.

Nieuws uit Mariaberg en zijn sub-buurten Blauwdorp, Proosdijveld en Trichterveld

Mogelijk forse huurverhoging voor SAM

[Maastricht 20 januari 2023 | Mariaberg] Stichting Ateliers Maastricht - kortweg SAM - heeft bij de SP aan de bel getrokken over de forse huurstijging die de gemeente Maastricht heeft voorgesteld. Daarover schrijft RTV Maastricht.

SAM heeft diverse ateliers in Maastricht en beheert en verhuurt al ruim 30 jaar ruimtes aan culturele professionals. In Mariaberg beheert de sociaal-maatschappelijke instelling panden aan de Elisabeth Strouvenlaan, de Seringenstraat en de Anjelierstraat.

De kale huurprijs die de gemeente voorstelt zou met 14,5% omhoog gaan. De SP stelt voor om de huurders van gemeentelijk vastgoed een beperkte of zelfs geen huurverhoging voor te leggen.

Verhoogde kans op longkanker in Mariaberg

[Maastricht 17 januari 2023 | Mariaberg] Inwoners van Mariaberg hebben statistisch gezien 5% minder kans op het ontwikkelen van kanker dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De kankeratlas is door het IKNL in kaart gebracht voor de 24 meest voorkomende kankersoorten in Nederland en voor alle kankersoorten samen. De genoemde 5% gaat over alle kankersoorten samen. Voor andere kankersoorten geldt juist een verhoogde kans.

Per regio, gebaseerd op de eerste drie cijfers van een postcode, wordt in de Kankeratlas aangegeven of het aantal diagnoses van een bepaalde kankersoort hoger is, lager of gelijk aan wat we verwachten op basis van het Nederlands gemiddelde. Waar mogelijk wordt in de Kankeratlas onder de knop 'info kankersoorten' aanvullende informatie per kankersoort gegeven over waar de variatie te zien is en waardoor de variatie kan komen. Mariaberg in Maastricht valt onder postcode 621 (de eerste drie cijfers) en laat een verminderde kans (5%) zien voor de kans van het ontwikkelen op kanker in het algemeen.

Specifiek voor de ontwikkeling van longkanker geldt in Mariaberg een verhoging van het risico met 14% ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Vermoedelijk omdat relatief veel mensen in Mariaberg en de omliggende postcodes roken. De kans op darmkanker ligt 13% onder het landelijk gemiddelde en wat betreft blaaskanker scoort Mariaberg gemiddeld met 1% onder het landelijk gemiddelde. Cijfers voor de vaak gevreesde baarmoederhalskanker en prostaatkanker ontbreken in het overzicht.

Projectleider en onderzoeker dr. Jaike Praagman benadrukt: "De Nederlandse Kankeratlas laat zien in welke regio's het aantal kankerdiagnoses hoger of lager is dan we verwachten als we rekening houden met hoeveel mensen er in een regio wonen, hoe oud ze zijn en of het mannen of vrouwen zijn. Gebruikers van de atlas kunnen de informatie filteren per tumorsoort en op mannen of vrouwen. Het is echter belangrijk om je te realiseren dat de inzichten uit de Kankeratlas niet het eigen, individuele risico op kanker weerspiegelen, maar gemiddelden zijn voor ieder specifiek gebied."

Dossier Gino van der Straeten

Hulp bij invullen aanvraagformulier Noodfonds Energiekosten

Maastricht 16 januari 2023 | Mariaberg] Voor Maastrichtse huishoudens die geen hulp krijgen via bestaande regelingen voor de hogere energiekosten en wel hulp nodig hebben heeft de gemeente Maastricht het Noodfonds Energiekosten opgericht. Wie voldoet aan de voorwaarden kan maximaal één keer geld krijgen uit dat noodfonds. Eén van de voorwaarden is dat huishoudens per maand maximaal 130% van de bijstandsnorm aan inkomen ontvangen. Ook wordt gelet op het maximale vermogen van een huishouden. Het is niet duidelijk of een auto of bankspaarproduct als aanvullend pensioen voor later worden meegeteld in het getoetste vermogen.

Ook studenten komen in aanmerking voor het noodfonds. Voor hen geldt dat zij een opleiding moeten volgen aan het MBO, HBO of WO. Ook moeten zij reeds minimaal een half jaar staan ingeschreven bij de opleiding en uiteraard woonachtig zijn in de gemeente Maastricht.

Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar die niet meer thuis wonen moeten aan kunnen tonen dat hun ouders niet aan de wettelijke onderhoudsplicht kunnen voldoen (bijvoorbeeld als de ouders van het bestaansminimum moeten rondkomen) of als de band met de ouders ernstig verstoord is. Over dat laatste geeft de gemeente aan dat een verklaring van de persoon in kwestie niet genoeg is.

Inwoners uit Maastricht kunnen voor hulp bij het invullen van hun aanvraagformulier onder meer terecht bij het Wijkservicepunt Mariaberg aan de Anjelierenstraat 35 op dinsdagen en donderdagen van 9 tot 12 uur tijdens het vrije inloopspreekuur. Meer informatie vind je bij de Gemeente Maastricht.

Wederom auto in lichterlaaie in Mariaberg

[Maastricht 10 januari 2023 | Mariaberg > deelbuurt Proosdijveld] Opnieuw is er in Mariaberg  een auto in brand gevlogen. Maandagavond vatte een auto vlam op de Andoornstraat. De brandweer ontving om  20:13 uur een melding via het alarmnummer van de voertuigbrand in deelbuurt Proosdijveld. Volgens 1Limburg lukte het de brandweer om schade aan de nabijgelegen woning te voorkomen.

In december 2022 moest de brandweer ook al uitrukken voor een brand in Mariaberg. Ditmaal in deelbuurt Blauwdorp op de André Severinweg. De straat moest toen enige tijd worden afgesloten om de veiligheid te kunnen garanderen.

Enkele maanden eerder - in september 2022 - gingen meerdere auto's in vlammen op tegenover het voormalige gebouw van ROZ-Limburg. Toevalligerwijs op twee minuten lopen van de Andoornstraat waar het maandagavond mis ging.

Net als in september en december 2022 wordt ook nu onderzocht hoe de brand heeft kunnen plaatsvinden. Officieel is niets bekend gemaakt over de oorzaak van de autobranden.

Bekijk de beelden van de autobrand in december 2022 aan de André Severinweg in Blauwdorp. Beelden: Wat is loos in Mestreech.

Enige moord in Limburg in 2022 in Mariaberg

[Maastricht 05 januari 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] 2022 was op weinig vlakken een positief jaar voor Mariaberg. Nadat onze wijk maar liefst drie maal staat genoteerd in de top van meest gelezen artikelen van nieuwssite 1Limburg blijkt nu ook dat de enige (volgens het CBS) moord in de Limburgse hoofdstad plaatsvond in Mariaberg. Dat helpt niet om af te komen van de toch al niet al te beste naam die de wijk heeft in Maastricht en omstreken.

De enige moord in Maastricht vond plaats in deelbuurt Blauwdorp op vrijdagavond 25 maart 2022 op de Lambrecht van Middelhovenweg. Een vader schoot zijn zoon dood en overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij zichzelf had toegebracht. De zaak staat bekend als een familiedrama. Naast de moord in Mariaberg vonden er in de gehele provincie Limburg in 2022 17 moorden plaats.

Tip! Wentel je in het rijke en veelzijdige verleden van Blauwdorp! tibaert.com beschikt over een uitgebreide verzameling foto's van Blauwdorp uit de oude doos. Beleef de wijk door de ogen van toen met aansprekende foto's die meer zeggen dan 1000 woorden.

Na zoveel jaren dan toch meer duidelijkheid over braakliggend terrein Biedermeier in Mariaberg

[Maastricht 01 december 2022 | Mariaberg > deelbuurt Proosdijveld] Woonpunt start eind 2022 met de (voorbereidingen voor de) nieuwbouw van circa 20 woningen in fase 1 van Biedermeier met een mix van levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen. Dat staat in de meerjarige prestatieafspraken tussen gemeente Maastricht en de woningcorporaties over de periode 2022 - 2026.  Duidelijkheid over Fase 2 aan de Seringenstraat volgt ook in 2022. Vanwege de bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds dient er uiterlijk in 2023 met de voorbereiding van de werkzaamheden te worden gestart. Over de uitvoering en planning van fase 3 en 4 wordt nader afgestemd met Woonpunt. Verder start Woonpunt start uiterlijk in 2023 met plan complex Ranonkelstraat en omgeving.

Mariaberg 3 keer in Top 10 1Limburg van 2022

[Maastricht 05 januari 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Mariaberg heeft de twijfelachtige eer om 3 keer in de top 10 van meest gelezen artikelen te staan van nieuwssite 1Limburg over het jaar 2022.

Op nummer één staat zonder twijfel de vondst van het lichaam van Gino. Het vrolijke jongetje woonachtig op de Gildenweg in deelbuurt Blauwdorp verdween op 1 juli 2022 en werd enkele dagen later dood teruggevonden in Geleen. Hoewel woonachtig in Blauwdorp speelde het drama zich af in Kerkrade waar één van de zussen van Gino woont en waar hij verdwijnt terwijl hij op straat speelt met vriendjes. 

Enkele dagen later wordt zijn levenloze lichaam gevonden in Geleen nabij de woning van verdachte Donny M. die inmiddels de tenlasteleggingen bekend heeft. Kort na de vondst van het lichaam wordt in Kerkrade en ook in Maastricht een stille tocht georganiseerd ter nagedachtenis aan Gino. De opkomst en ook het medeleven is bijzonder groot.

Op nummer 7 in de top 10 van 1Limburg staat de aanhouding van Donny M. die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Gino. Later bekent M. deze betrokkenheid. Ook blijkt dat de verdachte een bekende is van justitie.

Helaas komt Mariaberg een derde keer voor in de top 10 en wel vanwege het familiedrama op de anders zo rustige Lambrecht van Middelhovenweg. Daar berooft op vrijdagavond 25 maart 2022 een vader zijn zoon en daarna zichzelf van het leven. De zoon wordt door de hulpdiensten dood aangetroffen in de woning. De vader overlijdt later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De dood van de moeder van Gino op 15 november 2022 in Blauwdorp haalde het overzicht niet maar was overduidelijk nog een laatste duw die familie, vrienden en buurtbewoners te verwerken kregen in een toch al zo moeilijk jaar.

2022 was overduidelijk een bijzonder treurig jaar voor Mariaberg en in het bijzonder zijn deelbuurt Blauwdorp waar Gino woonde en waar het familiedrama op de Lambrecht van Middelhovenweg zich afspeelde.

Derde pro-forma zitting op 15 feb. 2023

[Maastricht 05 december 2022 | Dossier Gino van der Straeten] Op maandag 5 december is bij rechtbank Limburg, locatie Maastricht, de tweede pro-formazitting gehouden in de strafzaak tegen Donny M. Hij staat terecht voor het ontvoeren, seksueel misbruiken, zwaar mishandelen, doden en het verbergen van het stoffelijk overschot van de 9-jarige Gino uit Blauwdorp.

Ook verdenkt het openbaar ministerie deze man nog van 3 feiten die geen betrekking hebben op Gino. Het betreft dan het bezit van kinderporno, het vervaardigen van kinderporno en het seksueel misbruiken van een minderjarige.

De zaak is nog in de voorbereidende fase. Op 15 februari 2023 vindt de derde pro-formazitting plaats.

Wat is er besproken tijdens de zitting op 5 december 2022?

Tijdens deze tussentijdse zitting is de stand van zaken van het onderzoek besproken. Ook hebben de advocaten van de zussen van Gino gevraagd het strafdossier te mogen ontvangen of in elk geval te mogen inzien. De rechtbank heeft hierover besloten dat zij inzage moeten krijgen in het strafdossier. Mochten zij van bepaalde onderdelen van het dossier een afschrift willen, dan dient dat verstrekt te worden, tenzij het Openbaar Ministerie zwaarwegende redenen heeft om het desbetreffende stuk niet te verstrekken.

Deze organisaties bieden een steuntje in de rug in Mariaberg

Dé plek voor wijkbewoners, vrijwilligers en (zorg)professionals 

Geld afhalen én storten met spraakondersteuning.

Voedselpakketten voor huisdierbaasjes met kleine beurs

Beter Nederlands leren spreken en schrijven.

Dé plek om samen te vertoeven met buutbewoners.

Weet je het even niet meer? Het Sociaal Team helpt op weg.

De inloop: loop even gezellig binnen voor een praatje.. 

De Gouwe is een aanvulling op de nationale voedselbank.

De Blauwe Loper: wat is het?

De Blauwe Loper: een voetgangers- en fietsroute in deelbuurt Blauwdorp die de westelijke buitenwijken verbindt met de binnenstad.

Er komt langs de Blauwe Loper een buurtpark met meer ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Er worden 135 appartementen gebouwd verdeeld over 4 woonblokken. Er komen twee woon-werkwoningen en één maatschappelijke ruimte.

Meer over dit onderwerp lees je bij Servatius.

Menstruatieproducten Uitgifte Punt Mariaberg