Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

MyWheels breidt portfolio uit met elektrische deelauto in Mariaberg

[Mariaberg | 26 februari 2024] Deelauto-aanbieder MyWheels schaalt flink op in Maastricht. Het aantal deelauto’s gaat van twee naar twintig. Met deze uitbreiding speelt de onderneming naar eigen zeggen in op de toenemende vraag naar deelauto’s in Maastricht. 

De deelauto's zijn als gevolg van de opschaling in de gehele stad beschikbaar. Aan beide oevers van de Maas. De locaties omvatten onder andere het station, de binnenstad en wijken zoals Mariaberg.

"We zien in Maastricht een groeiende gemeenschap van bewuste autobezitters die openstaan voor deelvervoer. We streven ernaar om het voor iedereen mogelijk te maken om hun privéauto in te ruilen voor elektrisch deelvervoer. We hebben in andere gemeenten gezien dat toename in deelvervoer een positief effect heeft op het straatbeeld en de leefbaarheid", aldus manager public affairs Dani Sprecher bij MyWheels.

De deelauto’s zijn beschikbaar voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers. Bij intensief gebruik van de nieuwe deelauto’s zal het aanbod verder worden uitgebreid. 

Deelauto van MyWheels in deelbuurt Blauwdorp in de Maastrichtse wijk Mariaberg. Afbeelding: mariaberg.eu

Deelauto van MyWheels in deelbuurt Blauwdorp in de Maastrichtse wijk Mariaberg. Afbeelding: mariaberg.eu

MyWheels expands portfolio with electric car-sharing in Mariaberg

[Mariaberg | February 26, 2024] Car-sharing provider MyWheels is significantly scaling up in Maastricht. The number of shared cars is increasing from two to twenty. According to the company, this expansion is a response to the growing demand for car-sharing services in Maastricht.

As a result of this scaling, the shared cars will be available throughout the entire city, spanning both banks of the Maas River. Locations include the train station, downtown, and neighborhoods such as Mariaberg.

"In Maastricht, we see a growing community of environmentally conscious car owners who are open to shared transportation. Our goal is to make it possible for everyone to trade in their private cars for electric shared vehicles. We've seen in other municipalities that an increase in shared transportation positively impacts the urban landscape and livability," stated Dani Sprecher, Public Affairs Manager at MyWheels.

The shared cars are available for both private and business users. With intensive use of the new shared cars, the offering will be further expanded.