#mariaberg

#blauwdorp

#trichterveld

mariaberg.eu | blauwdorp.nl | trichterveld.nl

Stuur je persberichten, nieuws(tips), evenementen en opmerkingen naar mariaberg043 (at) proton.me

Feestelijke opening philharmonie zuidnederland op vrijdag 17 maart 2023

[IN BEELD | Mariaberg en omgeving] Vrijdag 17 maart 2023: feestelijke opening nieuwe locatie philharmonie zuidnederland in de Sint Theresiakerk oftewel 'Opus 9'. Een buurtbewoner uit Mariaberg (en tevens voormalig lid van het toenmalige Buurtplatform Mariaberg ) wordt geïnterviewd voor een gecombineerde productie van L1 en Omroep Brabant over de feestelijke opening. 

[IN SIGHT] Friday, March 17th, 2023: the celebratory opening of the new venue of philharmonie zuidnederland in the Sint Theresiakerk or 'Opus 9'. A local resident from Mariaberg (and also former member of the erstwhile Community Center) is interviewed for a combined production of local broadcaster L1 and Omroep Brabant about the festive opening.

#philharmoniezuidnederland #philgood

Oproep: meld je aan voor Gluren bij de Buren

[OPROEP | Mariaberg] Gluren bij de Buren, het amateurkunstfestival met optredens in tuinen verspreid over de stad, komt deze ​​zomer voor de vijfde keer naar Maastricht. Op zondag 2 juli veranderen gazons en veranda's voor één dag in podia, en de loungesets in tribunes. De organisatie zoekt vanaf nu naar hosts en acts, aanmelden kan tot en met zondag 14 mei via glurenbijdeburen.nl.

Acts van alle disciplines zijn welkom: jazz-trio's, balletdansers, rappers of cabaretiers kunnen meedoen. Alle acts krijgen een passend podium toegewezen. De optredens duren maximaal 30 minuten en worden drie keer opgevoerd. Aanmelden kan via glurenbijdeburen.nl/aanmelden/act.

Tuinen komen ook in alle soorten en maten: van postzegeltuintjes tot historische hofjes, en van Franse balkonnetjes tot royale dakterrassen. Hosts nodigen hun buren uit voor een culturele middag in hun tuin. Koekje erbij? Hosts melden zich aan via glurenbijdeburen.nl/aanmelden/locatie.

#glurenbijdeburen

Dit ingezonden artikel valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de redactie.

Oproep: leden gezocht voor spirituele groep in Mariaberg

[OPROEP | Mariaberg] Enkele bewoners uit Mariaberg en omstreken zijn op zoek naar leden voor hun vriendengroep met spirituele inslag. Gezocht worden mensen die geboren zijn met een bepaalde sprituele gave of interesse hebben in spirituele waarden in het leven. Uiteraard gaan we discreet om met aanmeldingen.

De bedoeling is om periodiek om de beurt bij een ander lid van de groep thuis samen te komen en met elkaar over spiritualiteit in gesprek te gaan. Maar wellicht kunnen we elkaar ook helpen met onze gave(n) door middel van coaching, advies of tips. Sommige zullen hun spiritualiteit alleen voor zichzelf of in groepsverband willen uitoefenen en anderen willen er (uiteindelijk) mee naar buiten treden. De bedoeling is om elkaar een veilige omgeving te bieden om tot ontplooiing te komen.

Iedereen is welkom, ongeacht je trede op de spirituele ladder. Of je nu hooggevoelig bent, graag kaarten legt, helderziende waarnemingen ervaart of juist hulp wil om je gave(n) in goede banen te leiden in je dagelijkse leven: je bent welkom. Hetzelfde geldt als je zelf al wat meer ervaring hebt en graag mensen onder je hoede neemt omdat je dat zelf bijvoorbeeld niet had in jouw ontwikkeling.

Voel je je aangesproken? Dan kun je met ons in contact komen door je naam en contactgegevens bij de redactie van deze website achter te laten onder vermelding van 'oproep spirituele groep Mariaberg'. De redactie zorgt ervoor dat je gegevens worden doorgespeeld. Je hoeft niet per se woonachtig te zijn in Mariaberg. Maastricht en directe omgeving kan ook. Het gaat er vooral om dat reizen en reistijd geen probleem voor je z ijn. E-mail naar: mariaberg043 (at) proton.me

#spiritualiteit #HSP #spiritisten

Dit ingezonden artikel valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de redactie.

Giro 555 voor Oekraïne

Woonpunt verduurzaamt ook overige woningen in Mariaberg

[Maastricht 14 maart 2023| Mariaberg] Woonpunt verbetert voor het einde van 2028 de energieprestatie van haar woningen met een E, F en G label naar minimaal label A. Dat zijn zo'n 3.000 woningen. Gemiddeld pakt de woningcorporatie 600 woningen per jaar aan. Woonpunt wil de werkzaamheden laten uitvoeren door meerdere marktpartijen en is gestart met de aanbesteding van deze opdracht. Mariaberg is één van de wijken waar Woonpunt met de verduurzaming aan de slag gaat.

Mariaberg

Woonpunt renoveerde in Mariaberg eerder 142 gezinswoningen uit 1932. Na de renovatie kregen deze woningen energielabel A en kunnen ze weer een halve eeuw mee. Onderdeel van de verduurzaming was vlasisolatie in de daken. Het is de eerste keer dat een woningcorporatie vlasisolatie op deze schaal toepaste in Limburg. Met de renovatie was destijds een investering van € 5,5 miljoen gemoeid. Het project werd uitgevoerd door aannemer BAS Bouw uit Maastricht. De destijds verduurzaamde woningen behoren tot het Maastrichts cultuurgoed. Met de nieuwe afspraken is het de bedoeling dat ook de rest van de woningvoorraad in de wijk wordt aangepakt.

Project van start middels aanbesteding

Woonpunt anticipeert bij deze aanbesteding al op de Europese aanbestedingsvoorwaarden, die naar verwachting op korte termijn ook voor corporaties gaan gelden. Aannemersbedrijven kunnen tot 14 maart een verzoek doen om deel te nemen aan de eerste fase van de aanbesteding. Aan de hand van diverse randvoorwaarden en selectiecriteria worden partijen geselecteerd voor de tweede fase van de aanbesteding, waarna op basis van verschillende gunningscriteria de definitieve partijen worden gekozen.

Buitenkant verduurzamen

Bij de seriematige verduurzaming wordt met name de schil van de woningen aangepakt zoals het isoleren van de spouw, het plaatsen van kozijnen met HR++-glas en dak- en vloerisolatie. De definitieve gunning zou moeten plaatsvinden op 26 juli 2026. Naar verwachting gaat het project van start vanaf september 2023. 

#woonpunt #verduurzamen

graffiti workshop mariaberg maart 2023
graffiti workshop mariaberg maart 2023

[IN BEELD | Trichterveld] Deze reportage van 10 jaar geleden laat de sloop zien van de woningen in deelbuurt Trichterveld in de wijk Mariaberg in Maastricht. De meningen van bewoners komen aan bod maar ook beloftes over het karakter van de wijk dat behouden zal blijven. Er zijn bijeenkomsten te zien waar bewoners worden bijgepraat over de plannen. Oordeel zelf hoe het -  ruim10 jaar later - ervoor staat en of de beloftes uit die tijd zijn waargemaakt.

[IN SIGHT] This documentary from roughly 10 years ago shows the demolition of houses in the Trichterveld sub-district of the Mariaberg neighborhood in Maastricht. The opinions of residents are featured, but also promises about the identity of the neighborhood, that will be preserved. Meetings can be seen where residents are updated on the plans. Judge for yourself how things stand - over 10 years later - and whether the promises made at the time have been kept.

#trichterveld #maasvallei

Vermist kat Leon in Blauwdorp

Vermist: kater Leon. Hij is voor het laatst gezien op de Elisabeth Strouvenlaan in deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg. Weet jij meer? Klik dan hier!

Voetbalgekte in de wijk Mariaberg in Maastricht.

Afbeelding: uit het archief van mariaberg.eu: voetbalgekte in Mariaberg. De saamhorigheid zoals hier te zien is lijkt tot het verleden te behoren.

Sint Theresiakerk blijkt toch 'te kaajd' voor philharmonie zuidnederland 

[Maastricht 09 maart 2023 | Mariaberg en omgeving] De eerste repetitie van philharmonie zuidnederland in de Sint Theresiakerk is niet helemaal naar wens verlopen. Daarover schrijft 1Limburg. Het was er te koud. Iets wat kerkgangers uit het verleden wellicht nog kennen tijdens winterse perioden Het is een groot gebouw met hoge plafonds en de ruimte opstoken kost tijd en - tegenwoordig - veel geld. De heteluchtkachel - ingebed in de vloer vlak naast het altaar - werd in het verleden met gas gestookt en had tijd nodig om de ruimte aangenaam op temperatuur te krijgen.

Dit systeem zou tegenwoordig niet meer toereikend zijn. Daarop had philharmonie zuidnederland iets gevonden: een speciaal voor hen gemaakt podium waar een zogenoemd microklimaat middels luchtuitlaten de temperatuur op peil moet houden. Dat is niet gelukt. Het bleek toch te koud om meerdere uren aangenaam te repeteren. Daarom verhuist het orkest tijdelijk terug naar het Theater aan het Vrijthof voor zijn repetities. Ondertussen gaan specialisten aan de slag met het verwarmingssysteem. Op vrijdag 17 maart staat de feestelijke opening centraal in het nieuwe onderkomen in de Sint Theresakerk . Geïnteresseerden konden zich hiervoor aanmelden. Burgemeester Penn-Te Strake van Maastricht zal tijdens de opening aanwezig zijn.

#philharmoniezuidnederland #opus9

Blauwe Loper TV | Aflevering 2 | jaargang 2023

In deze aflevering van Blauwe Loper TV nemen we een kijkje bij (en in de keuken van) het buurtrestaurant De Anjelier en nemen we óók een kijkje in de nieuwbouwappartementen aan de Blauwe Loper in deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg.

Veel kijkplezier!

Mariaberg prioriteitswijk voor openbare sport- en speellocaties in Maastricht

[Maastricht 28 februari 2023 | Mariaberg] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht heeft voor de periode 2023-2026 een plan van aanpak vastgesteld voor alle openbare sport- en speellocaties in Maastricht. Met dit plan wil het college de sport- en speelmogelijkheden in de openbare ruimte verbeteren. Per jaar is hiervoor 350.000 euro beschikbaar. Hiermee wordt de eerdere bezuiniging van 200.000 euro teruggedraaid en een streep gezet door het verdwijnen van 125 locaties. Aanvullend wil het college extra investeren in onderhoud, in de realisatie van een beweegvriendelijke omgeving op vier onderwijslocaties en in de wensen die voortkomen uit de gesprekken met de buurten. Uitgangspunt van het plan is kwaliteit boven kwantiteit. In de periode tot 2026 komen er 9 sport- en speellocaties bij, 14 kleine speelplekken vervallen en van 9 locaties worden de speeltoestellen verplaatst. In 2026 zijn er dan 207 openbare sport- en speelplekken in de stad. Voor elke buurt is uitgewerkt om welke plekken het gaat. Ook is op buurtniveau het onderhoud en de wijze van vervanging voor de komende vier jaren in kaart gebracht.

Concreet wordt bij een aantal nieuwe kindcentra de komende jaren een beweegvriendelijke omgeving gerealiseerd. Deze is onder schooltijd voor (mede) gebruik van de school en na schooltijd beschikbaar voor de buurt. Ook komen er 7 nieuwe speelplekken en 2 nieuwe jeu des boules bij. 1 trapveld en 2 jeu des boules banen verdwijnen. Hiermee komt het totaal aantal speelplekken in 2026 uit op 207, verspreid over de stad. Dit komt neer op ongeveer 1 kwalitatief goede en veilig bereikbare speelplek per 75 kinderen. In de prioriteitswijken zoals Mariaberg streeft de gemeente naar behoud en/of meer kwalitatief betere openbare sport- en speelplekken (1 per 50 kinderen). 

Mariaberg prioriteitswijk voor openbare sport- en speellocaties in Maastricht.

Ride-out  in Blauwdorp ter ere van de 10e verjaardag van Gino

Ride-out in Blauwdorp ter ere van de 10e verjaardag van Gino van der Straeten.

[Maastricht 18 februari 2023 | Deelbuurt Blauwdorp] Meerdere pick-ups hebben vandaag meegereden in een stoet ter ere van de verjaardag van Gino van der Straeten. Gino, die opgroeide bij zijn moeder op de Gildenweg in deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg, zou vandaag tien jaar zijn geworden. Dat liep helaas anders toen het jongetje vorig jaar werd ontvoerd, misbruikt en vermoord teruggevonden. Lees verder onder video en afbeelding.

Ride-out in Blauwdorp ter ere van de 10e verjaardag van Gino van der Straeten.

De ride-out vertrok zaterdagmiddag om 13:30 uur onder begeleiding van motoragenten vanaf stadion De Geusselt naar de ouderlijke woning aan de Gildenweg in Blauwdorp. Enkele minuten voor 14:00 uur kwam de stoet aan in Blauwdorp en werd er vuurwerk afgestoken, met fakkels gezwaaid en werden ballonnen opgelaten. De stoet bestond uitsluitend uit pick-ups van het type Dodge Ram. Gino was verzot op deze trucks. De tocht was georganiseerd door de zussen van Gino in samenwerking met Dogde RAM Ride Out Nederland. Inwoners uit Blauwdorp liepen uit om Gino, zijn eind vorig jaar overleden moeder Liliane en de nabestaanden nogmaals een eer te bewijzen.


Afbeelding: gratis (pop)muziekles voor kinderen 6-9 en 10-12 jaar bij Bankastudios.

Afbeelding: gratis (pop)muziekles voor kinderen 6-9 en 10-12 jaar bij Bankastudios.

DNA van Gino aangetroffen in woning verdachte Donny M.

[Maastricht 15 februari 2023| Mariaberg en omgeving] Er is dan toch DNA van Gino van der Straeten aangetroffen in de woning van verdachte Donny M. Daarover schrijven meerdere media op woensdag 15 februari 2023: de dag van de derde pro-forma zitting in Maastricht.

Het gaat om braaksel waarin het DNA van Gino is aangetroffen samen met sporen van MDMA en de stof sildenafil. Die laatste zit in het erectiemiddel Kamagra. Ook is er in de keuken van de verdachte een vrijwel lege ampul aangetroffen met daarin resten van MDMA, amfetaminen, cafeïne en GHB.

De officier van justitie gaf tijdens de zitting aan dat het beddengoed van de verdachte net voor zijn aanhouding verstopt zat in de wasmachine. De machine was al klaar met zijn programma maar er zijn desondanks haren aangetroffen. Het is nog niet bekend van wie die haren zijn.

De familie van Gino heeft gevraagd om met meer mensen bij de zitting aanwezig te mogen zijn. De rechtbank heeft het verzoek in overweging. De zittingen  zijn namelijk aangemerkt als risicozitting. Het rapport van het Pieter Baan Centrum over de geestesvermogens van de verdachte is nog niet klaar vanwege griep onder het personeel.

Vanwege verbouwingswerkzaamheden moesten geïnteresseerden zitting nemen in wijkcentrum Het Ruweel in de wijk Malberg. Dat was bij de eerste twee pro-forma zittingen ook al het geval. De rechtbank in Maastricht kijkt opvallend genoeg uit op de Sint Annadalflat in Blauwdorp. De wijk waar Gino opgroeide.

Op woensdag 10 mei 2023 is er een regiezitting in de  zaak tegen verdachte Donny M om 09:30 uur in de rechtbank in Maastricht. Een regiezitting is een zitting ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak.

Lees meer bij 1Limburg, De Telegraaf of nu.nl.

In beeld: de nasleep van de verdwijning van Gino van der Straeten uit Blauwdorp

Bankastudios Mariaberg genomineerd voor Limburgse Popprijs 2022

[Maastricht 06 februari 2023 | Mariaberg] Bankastudios - gelegen aan de gelijknamige Bankastraat in Mariaberg - is één van de twaalf genomineerden van de Limburgse Popprijs 2022. Op maandag 6 februari 2023 werden de genomineerden voor de Limburgse Popprijs 2022 bekend gemaakt. De overige genomineerden zijn iri11, Solomon, Dookie, Traplab Radio, Tracksuit studio's, Poppodium Nieuwe Nor, Pinkpop, De Bosuil, Yentl Meijers, Denise Sloots en Maud Berben. Bankastudios in Mariaberg is genomineerd in de categorie Beste Limburgse Initiatief.

Stemmen

Van 1 december 2022 tot 1 januari 2023 konden alle muziekliefhebbers weer een bijdrage leveren aan de Limburgse Popprijs, door hun favoriete Limburgse Act, Artiest, Muziekorganisatie en Young Professional in te zenden. Ook in het jaar 2022 heeft een enorme groep aan acts, artiesten, ondernemers en organisaties zich ingezet binnen en voor de Limburgse popmuzieksector. Een externe commissie bestaande uit muziek professionals bepaalt uiteindelijk wie van de inzendingen in de top drie terecht komen. acts, artiesten, ondernemers en organisaties uit deze top drie maken kans op een award en geldprijzen.

De Limburgse Popprijs bestaat uit vier categorieën: Beste Limburgse Initiatief, De Limburgse Belofte, Beste Limburgse Muziekorganisatie en De Limburgse Young Professional. De winnaars van de Limburgse Popprijs 2022 worden bekend gemaakt op dinsdag 28 maart 2023 om 18:30 uur tijdens de L1 uitzending, live vanuit Poppodium Grenswerk in Venlo.

#bankastudios #limburgsepopprijs

Feestelijke opening locatie Sint Theresiakerk van philharmonie zuidnederland

[Maastricht 13 februari 2023 | Mariaberg en omgeving] De Sint Theresiakerk. Wie kent haar niet? Menigeen inwoner uit Mariaberg en Blauwdorp is er te gast geweest voor een bruiloft, begrafenis, doop of de wekelijkse mis. Er is ondertussen veel veranderd. Pastoor Van den Berg overleed op 8 mei 2022 en de kerk is inmiddels langdurig verhuurd aan het philharmonie zuidnederland. Die verhuizen voor hun repetities en kantoorruimtes naar de imposante kerk in Biesland die ook voor het naastgelegen Mariaberg veelvuldig als gebedshuis dienst deed.

De kerk blijft overigens deels in  gebruik als gebedshuis. Zo vindt er wekelijks een mis plaats in de dagkapel en er is bedongen dat maximaal 12 keer per jaar de grote zaal in de kerk gebruikt mag worden voor de parochie. Op vrijdag 17 maart organiseert philharmonie zuidnederland een feestelijke opening ter ere van de nieuwe locatie in de Sint Theresiakerk). Maak daar gebruik van. Het is belangrijk dat ook inwoners van Mariaberg met de nieuwe functie en bewoners van 'hun' kerk kennis kunnen maken. Het feestelijke programma duurt van 16 tot 19 uur en omvat ook een hapje en drankje. 

Burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake zal samen met Stefan Rosu, intendant van philharmonie zuidnederland, op 17 maart de officiële openingshandeling verrichten.  

Afbeelding boven: de uitnodiging van philharmonie zuidnederland die deze dagen in de bus viel bij buurtbewoners in Mariaberg.

#philharmoniezuidnederland #philgood

Tip! Wentel je in het rijke en veelzijdige verleden van Blauwdorp! tibaert.com beschikt over een uitgebreide verzameling foto's van Blauwdorp uit de oude doos. Beleef de wijk door de ogen van toen met aansprekende foto's die meer zeggen dan 1000 woorden.

Plasticbakken Mariaberg voorzien van kokers om sluikstorten tegen te gaan

[Maastricht 02 februari 2023 | Mariaberg] Vanaf deze week plaatst de gemeente Maastricht kokers in alle 103 bakken voor plastic, blik en drinkpakken (PBD) op de 55 Maastrichtse milieuperrons. In Mariaberg staan deze bakken op het Volksbondplein nabij de Aldi en de Makassarstraat naast het hondenlosloopgebied. De kokers zorgen ervoor dat grote stukken vuil en grote vuilniszakken niet meer of moeilijker in de PBD-bakken passen.

In het afgelopen jaar is het PBD-afval steeds vaker vervuild door onder andere bouwpuin, etensresten en grijze vuilniszakken met huisvuil. PBD-vrachten die vervuild zijn worden afgekeurd door de verwerker. Dat betekent dat de gemeente deze vrachten moeten laten verbranden als restafval. Dat is slecht voor het milieu en kost honderdduizenden euro's per jaar.

Flikken Maastricht filmt in Mariaberg voor seizoen 17

[Maastricht 20 januari 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Flikken Maastricht is vrijdagmiddag neergestreken in deelbuurt Blauwdorp voor opnamen. De populaire politieserie speelt zich af in Maastricht met in de hoofdrollen Victor Reinier en Angela Schijf als rechercheurs Floris Wolfs en Eva van Dongen. De serie is bezig met opnamen voor het 17e seizoen en strijkt daarvoor neer in en om een woning aan de Gildenweg. Enkele jaren geleden was de serie al eens in dezelfde woning te gast . Toen was het echter een pak warmer. Ditmaal is het koud en guur en valt de sneeuw vlijtig uit de lucht.

De opnamen betekenen voor buurtbewoners dat er niet geparkeerd kan worden in de parkeervakken aan de Proosdijweg vanaf huisnummer 93 tot en met de kruising van de Proosdijweg met de Gildenweg. Dat is nodig vanwege de apparatuur en voertuigen die de crew meeneemt. Verkeerregelaars zijn ingezet om alles in goede banen te leiden. Passanten en gemotoriseerde voertuigen moeten rekenen houden met enkele minuten oponthoud bij het passeren tijdens (buiten)opnamen.  De crew strijkt in Blauwdorp neer van ongeveer 13 tot 19:30 uur. Buurtbewoners hebben een brief ontvangen met daarin contactinformatie mochten zij vragen hebben over de tijdelijke maatregelen.

Foto: de opnamen vonden plaats ondanks guur winterweer.

#flikkenmaastricht

Opnamen voor Flikken Maastricht in Blauwdorp.

UPDATE | Mogelijk forse huurverhoging voor SAM

[Maastricht 20 januari 2023 | Mariaberg] Stichting Ateliers Maastricht - kortweg SAM - heeft bij de SP aan de bel getrokken over de forse huurstijging die de gemeente Maastricht heeft voorgesteld. Daarover schrijft RTV Maastricht.

SAM heeft diverse ateliers in Maastricht en beheert en verhuurt al ruim 30 jaar ruimtes aan culturele professionals. In Mariaberg beheert de sociaal-maatschappelijke instelling panden aan de Elisabeth Strouvenlaan, de Seringenstraat en de Anjelierstraat.

De kale huurprijs die de gemeente voorstelt zou met 14,5% omhoog gaan. De SP stelt voor om de huurders van gemeentelijk vastgoed een beperkte of zelfs geen huurverhoging voor te leggen.

UPDATE: de voorgestelde huurverhoging van maatschappelijk vastgoed in de gemeente Maastricht van 14,5% gaat toch niet door. De gemeente heeft in reactie op de bezwaren en onstane commotie besloten dat de huurverhoging voor 2023 wordt bijgesteld naar 6,5%.  Dat geldt dus ook voor Stichting Ateliers Maastricht in de wijk Mariaberg aan de Anjelierenstraat en Seringenstraat en in deelbuurt Blauwdorp aan de Elisabeth Strouvenlaan.

#spmaastricht #samateliers

Hulp bij invullen aanvraagformulier Noodfonds Energiekosten

Maastricht 16 januari 2023 | Mariaberg] Voor Maastrichtse huishoudens die geen hulp krijgen via bestaande regelingen voor de hogere energiekosten en wel hulp nodig hebben heeft de gemeente Maastricht het Noodfonds Energiekosten opgericht. Wie voldoet aan de voorwaarden kan maximaal één keer geld krijgen uit dat noodfonds. Eén van de voorwaarden is dat huishoudens per maand maximaal 130% van de bijstandsnorm aan inkomen ontvangen. Ook wordt gelet op het maximale vermogen van een huishouden. Het is niet duidelijk of een auto of bankspaarproduct als aanvullend pensioen voor later worden meegeteld in het getoetste vermogen.

Ook studenten komen in aanmerking voor het noodfonds. Voor hen geldt dat zij een opleiding moeten volgen aan het MBO, HBO of WO. Ook moeten zij reeds minimaal een half jaar staan ingeschreven bij de opleiding en uiteraard woonachtig zijn in de gemeente Maastricht.

Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar die niet meer thuis wonen moeten aan kunnen tonen dat hun ouders niet aan de wettelijke onderhoudsplicht kunnen voldoen (bijvoorbeeld als de ouders van het bestaansminimum moeten rondkomen) of als de band met de ouders ernstig verstoord is. Over dat laatste geeft de gemeente aan dat een verklaring van de persoon in kwestie niet genoeg is.

Inwoners uit Maastricht kunnen voor hulp bij het invullen van hun aanvraagformulier onder meer terecht bij het Wijkservicepunt Mariaberg aan de Anjelierenstraat 35 op dinsdagen en donderdagen van 9 tot 12 uur tijdens het vrije inloopspreekuur. Meer informatie vind je bij de Gemeente Maastricht.

#gemeentemaastricht #noodfondsenergiekosten

Verhoogde kans op longkanker in Mariaberg

[Maastricht 17 januari 2023 | Mariaberg] Inwoners van Mariaberg hebben statistisch gezien 5% minder kans op het ontwikkelen van kanker dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De kankeratlas is door het IKNL in kaart gebracht voor de 24 meest voorkomende kankersoorten in Nederland en voor alle kankersoorten samen. De genoemde 5% gaat over alle kankersoorten samen. Voor andere kankersoorten geldt juist een verhoogde kans.

Per regio, gebaseerd op de eerste drie cijfers van een postcode, wordt in de Kankeratlas aangegeven of het aantal diagnoses van een bepaalde kankersoort hoger is, lager of gelijk aan wat we verwachten op basis van het Nederlands gemiddelde. Waar mogelijk wordt in de Kankeratlas onder de knop 'info kankersoorten' aanvullende informatie per kankersoort gegeven over waar de variatie te zien is en waardoor de variatie kan komen. Mariaberg in Maastricht valt onder postcode 621 (de eerste drie cijfers) en laat een verminderde kans (5%) zien voor de kans van het ontwikkelen op kanker in het algemeen.

Specifiek voor de ontwikkeling van longkanker geldt in Mariaberg een verhoging van het risico met 14% ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Vermoedelijk omdat relatief veel mensen in Mariaberg en de omliggende postcodes roken. De kans op darmkanker ligt 13% onder het landelijk gemiddelde en wat betreft blaaskanker scoort Mariaberg gemiddeld met 1% onder het landelijk gemiddelde. Cijfers voor de vaak gevreesde baarmoederhalskanker en prostaatkanker ontbreken in het overzicht.

Projectleider en onderzoeker dr. Jaike Praagman benadrukt: "De Nederlandse Kankeratlas laat zien in welke regio's het aantal kankerdiagnoses hoger of lager is dan we verwachten als we rekening houden met hoeveel mensen er in een regio wonen, hoe oud ze zijn en of het mannen of vrouwen zijn. Gebruikers van de atlas kunnen de informatie filteren per tumorsoort en op mannen of vrouwen. Het is echter belangrijk om je te realiseren dat de inzichten uit de Kankeratlas niet het eigen, individuele risico op kanker weerspiegelen, maar gemiddelden zijn voor ieder specifiek gebied."

#kankeratlas #iknl

Enige moord in Limburg in 2022 in Mariaberg

[Maastricht 05 januari 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] 2022 was op weinig vlakken een positief jaar voor Mariaberg. Nadat onze wijk maar liefst drie maal staat genoteerd in de top van meest gelezen artikelen van nieuwssite 1Limburg blijkt nu ook dat de enige (volgens het CBS) moord in de Limburgse hoofdstad plaatsvond in Mariaberg. Dat helpt niet om af te komen van de toch al niet al te beste naam die de wijk heeft in Maastricht en omstreken.

De enige moord in Maastricht vond plaats in deelbuurt Blauwdorp op vrijdagavond 25 maart 2022 op de Lambrecht van Middelhovenweg. Een vader schoot zijn zoon dood en overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij zichzelf had toegebracht. De zaak staat bekend als een familiedrama. Naast de moord in Mariaberg vonden er in de gehele provincie Limburg in 2022 17 moorden plaats.

Deze organisaties bieden een steuntje in de rug in Mariaberg

Dé plek om samen te vertoeven met buutbewoners.

Weet je het even niet meer? Het Sociaal Team helpt op weg.

De inleup: loop even gezellig binnen voor een praatje.

De Gouwe is een aanvulling op de nationale voedselbank.

Dé plek voor wijkbewoners, vrijwilligers en (zorg)professionals 

Geld afhalen én storten met spraakondersteuning.

Voedselpakketten voor huisdierbaasjes met kleine beurs

Beter Nederlands leren spreken en schrijven.

Wederom auto in lichterlaaie in Mariaberg

[Maastricht 10 januari 2023 | Mariaberg > deelbuurt Proosdijveld] Opnieuw is er in Mariaberg  een auto in brand gevlogen. Maandagavond vatte een auto vlam op de Andoornstraat. De brandweer ontving om  20:13 uur een melding via het alarmnummer van de voertuigbrand in deelbuurt Proosdijveld. Volgens 1Limburg lukte het de brandweer om schade aan de nabijgelegen woning te voorkomen.

In december 2022 moest de brandweer ook al uitrukken voor een brand in Mariaberg. Ditmaal in deelbuurt Blauwdorp op de André Severinweg. De straat moest toen enige tijd worden afgesloten om de veiligheid te kunnen garanderen.

Enkele maanden eerder - in september 2022 - gingen meerdere auto's in vlammen op tegenover het voormalige gebouw van ROZ-Limburg. Toevalligerwijs op twee minuten lopen van de Andoornstraat waar het maandagavond mis ging.

Net als in september en december 2022 wordt ook nu onderzocht hoe de brand heeft kunnen plaatsvinden. Officieel is niets bekend gemaakt over de oorzaak van de autobranden.

Bekijk de beelden van de autobrand in december 2022 aan de André Severinweg in Blauwdorp. Beelden: Wat is loos in Mestreech.

#autobrand #brandstichting

Na zoveel jaren dan toch meer duidelijkheid over braakliggend terrein Biedermeier in Mariaberg

[Maastricht 01 december 2022 | Mariaberg > deelbuurt Proosdijveld] Woonpunt start eind 2022 met de (voorbereidingen voor de) nieuwbouw van circa 20 woningen in fase 1 van Biedermeier met een mix van levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen. Dat staat in de meerjarige prestatieafspraken tussen gemeente Maastricht en de woningcorporaties over de periode 2022 - 2026.  Duidelijkheid over Fase 2 aan de Seringenstraat volgt ook in 2022. Vanwege de bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds dient er uiterlijk in 2023 met de voorbereiding van de werkzaamheden te worden gestart. Over de uitvoering en planning van fase 3 en 4 wordt nader afgestemd met Woonpunt. Verder start Woonpunt start uiterlijk in 2023 met plan complex Ranonkelstraat en omgeving.

#woonpunt #biedermeier

De Blauwe Loper: wat is het?

De Blauwe Loper: een voetgangers- en fietsroute in deelbuurt Blauwdorp (Mariaberg) die de westelijke buitenwijken  zoals Daalhof verbindt met de binnenstad.

Er komt langs de Blauwe Loper een buurtpark met meer ruimte en groen. Er worden 135 appartementen gebouwd verdeeld over 4 woonblokken. Er komen twee woon-werkwoningen en één maatschappelijke ruimte. Onlangs was er een kijk- en meetdag bij de nieuwbouwappartementen. Zie deze aflevering van Blauwe Loper TV.

Meer over dit onderwerp lees je bij Servatius.

Menstruatieproducten Uitgifte Punt Mariaberg
Afbeelding: buurtrestaurant De Anjelier heet u van harte welkom in Mariaberg.

Afbeelding: buurtrestaurant De Anjelier heet u van harte welkom in Mariaberg. Vooraf aanmelden via buurtcentrum Mariaberg is noodzakelijk.

Giro 555 voor Oekraïne

Je vindt Mariaberg ook op verschillende pagina's op Facebook. Kijk maar!

FacebookFacebookFacebook

WIKI: wist je dit over Mariaberg?

Wist je dat? Mariaberg is een woonwijk in het westen van de Nederlandse stad Maastricht. Het is tevens een van de 44 officiële buurten binnen de gemeente Maastricht. De wijk grenst aan het centrum van Maastricht maar je bent evengoed zó in het stadspark of op de landerijen richting het pittoreske Vlaamse dorp Kanne, dat maar enkele kilometers verwijderd is van Mariaberg.

Mariaberg bestaat uit verschillende deelbuurten, ook wel sub-buurten genoemd, met de naam Blauwdorp (vroeger Proosdijveld genoemd), (het eigenlijke) Mariaberg en Trichterveld. Tegenwoordig heten deze delen samen officieel Mariaberg. De wijk heeft als postcode 6214. Mariaberg draagt als enige buurt in Maastricht wijkcode 14.

De naam Proosdijveld (een naam die door bewoners niet meer actief gebruikt wordt) refereert naar de landerijen die ooit in bezit waren van de proosdij van Sint Servaas. Deze basiliek ligt in het centrum van Maastricht en bevindt zich op loopafstand van het Proosdijveld. Op deze landerijen ligt nu wat deelbuurt Blauwdorp wordt genoemd. De Rooms-Katholieke woningbouwvereniging Sint Servatius bouwde in deze buurt zijn woningen en de kleur blauw wordt van oudsher in verband gebracht met de katholieken.

De meeste straatnamen in deelbuurt Blauwdorp verwijzen naar ambachten of ambachtslieden zoals de Ambachtsweg. De straten in het eigenlijke Mariaberg (vanaf de Ruttensingel tot waar de 'witte huisjes' beginnen) zijn vernoemd naar bloemen en planten zoals de Anjelierenstraat. De straatnamen in deelbuurt Trichterveld verwijzen op hun beurt weer naar plaatsen in voormalig Nederlands-Indië, zoals de Javastraat.

Er zijn verschillende boekwerken verschenen over Mariaberg en haar verschillende buurtdelen. Eén daarvan is 'De buurt moet de buurt blijven' (ISBN 9789090048086). Het boekwerk werd uitgegeven door bewonersstuurgroep Blauwdorp en geschreven door Jacques Verham en verscheen in één druk. Het boek beschrijft de stadsvernieuwing in de periode 1974-90. Eén conclusie die we - los van het boek - samen kunnen trekken is dat er in het verleden prachtige gebouwen zijn gesloopt die het recht hadden om vandaag nog bewonderd te kunnen worden.

Meer recent is het boek 'De Blauwe Loper - verhalen uit Mariaberg' - (ISBN 9083232913, 9789083232911) van de hand van Mik Hamers. Mik schreef het boek wonende in deelbuurt Blauwdorp en interviewde bewoners om hun verhaal te verwerken in het boek. Twee quotes uit het boek van René Gabriëls, filosoof aan Universiteit Maastricht, maken duidelijk dat het boek - uiterst terecht - kritisch is.

Quote 1: "De Gemeente Maastricht en de woningcorporaties zijn niet alleen verantwoordelijk voor wat ze doen, maar ook voor wat ze hadden kunnen voorkomen". Quote 2: "Waar de Gemeente Maastricht en de woningcorporaties blind zijn voor armoede en geen visie tonen te hebben met betrekking tot de woningkloof, laten diverse geïnterviewden zien dat er onder buurtbewoners veel potentieel is om de kwaliteit van leven in Mariaberg te verbeteren". Scherper en doeltreffender kun je het haast niet verwoorden.

Er zijn talloze boeken over Mariaberg verschenen maar één laatste die de rijke historie van de wijk laat zien en we je niet willen onthouden is het boek 'Het Artifortgebouw' (ISBN 978 90 5820 39 8). Het boek verscheen in 2009 van de hand van Wim A.A. Mes en telt 44 bladzijden. Dit boekwerk werd gepubliceerd naar aanleiding van de bouw van nieuwbouwappartementen van Romaes en woningstichting Maasvallei in een deel van de voormalige panden van meubelfabriek Artifort. Nog daarvoor was in 1870 brouwerij De Zwarte Ruiter gevestigd in het gebouw aan de Brouwersweg. Ja, het verleden van deze wijk is ongekend veelzijdig als je er vanaf weet.

De in 2021 gerenoveerde woningen van woningstichting Servatius (het voorvoegsel Sint is allang afgeschaft in de naamgeving) rondom de Ruttensingel, Weryweg, Gildenweg en een deel van de Proosdijweg zijn in 2021 verduurzaamd en voorzien van nieuwe dakpannen in de kleur blauwgrijs en verwijzen naar de naam Blauwdorp.

De grenzen van de wijk worden grofweg door de Hertogsingel, Sint Annalaan, een deel van de Brouwersweg, Tongerseweg en Javastraat. De bekende zanger Benny Neyman werd en geboren en woonde er tot pakweg zijn 18e en maakte een echte tranentrekker met 'Trök nao Blouwdörrep'. Ook leuk: onder de wijk lopen allerlei gangenstelstel die eeuwenoud zijn: de kazematten. Dit gangenstelsel verbindt ondergronds verschillende delen in de stad met elkaar en is in totaal 12 kilometer lang en dateert in zijn huidige vorm uit de tweede helft van de achttiende eeuw. 

Onder het Minister Goeman Borgesiusplantsoen ligt het Schuilkeldermuseum Maastricht. Het schuilkeldermuseum bestaat uit een permanente tentoonstelling die de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog in beeld brengt middels gebruiksvoorwerpen uit die tijd. De ruimte werd in de Tweede Wereldoorlog overigens echt gebruikt om te schuilen. Voor wie het wil is enkele keren per jaar op zondag een korte rondleiding mogelijk onder begeleiding van een gids door de kazematten die verbonden zijn met het schuilkeldermuseum. Het betreft hier een kennismakingstocht. Een uitgebreide rondleiding van (ruim) één uur door de kazematten kan geboekt worden via Maastricht Underground op vaste data in het jaar. Er zijn dan ook Engelstalige rondleidingen beschikbaar.

Wist je dat er vanuit verschillende kelders in Blauwdorp toegang was tot de kazematten? Die toegangen zijn door de woningstichting dichtgemaakt. Er is nog één ingang intact en die bevindt zich toevallig in de kelder van een professionele gids die  de kazematten gelukkig op zijn duimpje kent.

Omstreeks 1895 werd aan de rand van de wijk (in deelbuurt Blauwdorp) een tramstation gebouwd aan het Koningin Emmaplein. Tegenwoordig ligt daar een bekende tandartsketen. Ook was de voorloper van de huidige regionale omroep L1 gevestigd in de wijk aan de Bankastraat. Daarna nam de Muziekgieterij er haar intrek en tegenwoordig heet het gebouw Bankastudios en zijn er allerlei bedrijven gevestigd op het gebied van media, muziek en cultuur. 

Mariaberg is ook de wijk waar in 2008 het Somalische jongetje Amir Mohamed Ibrahim onder tragische omstandigheden om het leven kwam toen hij onder een auto terecht kwam en vanaf de Ruttensingel helemaal naar Eijsden werd meegesleurd. Maar ook de wijk waar Gino van der Straeten opgroeide totdat hij in 2022 op 9-jarige leeftijd om het leven werd gebracht.

Woonpunt renoveerde in Mariaberg medio 2019-2020 142 gezinswoningen uit 1932. Na de renovatie kregen deze woningen energielabel A en konden ze weer een halve eeuw mee. Onderdeel van de verduurzaming was vlasisolatie in de daken. Het was de eerste keer dat een woningcorporatie vlasisolatie op deze schaal toepaste in Limburg. Met de renovatie was destijds een investering van € 5,5 miljoen gemoeid. Het project werd uitgevoerd door aannemer BAS Bouw uit Maastricht. De destijds verduurzaamde woningen behoren tot het Maastrichts cultuurgoed. Woonpunt gaat tot en met 2028 stapsgewijs ook de rest van zijn woningvoorraad in de wijk aanpakken.

In 2023 wordt in deelbuurt Blauwdorp de Blauwe Loper opgeleverd nadat verschillende huizenblokken met in totaal 138 woningen werden afgebroken. Er worden hiervoor in de plaats 135 gelijkvloerse levensbestendige sociale huurappartementen opgeleverd aangevuld met twee woon-werkwoningen en een gemeenschappelijke ruimte. Er wordt tevens een mooie groenstrook en tevens ontmoetingsplaats gecreëerd voor buurtbewoners. Langs deze groenstrook komt een langzaam-verkeerroute voor voetgangers en fietsen. Deze verbinding zorgt voor een nauwe samenhang tussen de verschillende deelbuurten en tevens voor een betere verbinding van de buitenwijken met het centrum van Maastricht.

Mariaberg is één van de wijken in Maastricht-West waar door T-Mobile glasvezel zal worden aangelegd in 2023. Ook KPN zal in hetzelfde jaar een glasvezelnetwerk aanleggen in deze wijk. Daardoor beschikken inwoners van Mariaberg op korte termijn over twee concurrerende glasvezelnetwerken waaruit zij kunnen kiezen. In heel Maastricht gaat het om 24.000 huishoudens. Mariaberg neemt daarvan zo'n 3.000 huishoudens voor zijn rekening.

In de rest van Maastricht heeft de wijk niet per se een goede naam. Al is dat tegenwoordig minder erg dan vroeger. Mensen met een mening over deze wijk weten niet dat naast de problemen die de buurt kent er ook een sterke sociale samenhang is en dat mensen er nog écht voor elkaar klaar staan. Daar zijn we in Mariaberg (en in de wiekdeile Blauwdörp en Treechterveld) met zijn allen bijzonder trots op. Of gruuts zoals ze hier zeggen.

Er is zoveel meer te vertellen over deze wijk met een rijke(lijke) historie. Verdiep je er eens in en verbreed je kijk op Blauwdorp, Mariaberg en Trichterveld.

#wiki #mariaberg #blauwdorp #trichterveld #maastricht

Deze tekst wordt continu verbeterd en aangevuld. Fouten voorbehouden.

For our foreign visitors and residents

This website is intended to provide information for residents of the Mariaberg neighborhood in Maastricht. You will find news, press releases, events and blogs. The only language available at this time is Dutch. An English page is under consideration. You can send us press releases in Dutch, English and German. Send your news (tips) to mariaberg (at) proton.me