Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Vier jaar cel - waarvan één jaar voorwaardelijk - voor voormalig jongerenwerker Sjef. Z.

[Maastricht | woensdag 31 januari 2024] Voormalig jongerenwerker Sjef Z. van welzijnsorganisatie Trajekt is dinsdag veroordeeld tot vier jaar cel. Daarvan is één jaar voorwaardelijk.  Na aftrek van een jaar voorarrest blijkt daar effectief nog twee jaar gevangenisstraf van over. Volgens de rechter is er geen bewijs dat Z. de jongeren heeft gedwongen en daarom valt de straf lager uit  dan geëist.

Verduistering van geld schoonzus

Verder mag Z. het beroep van jongerenwerker niet uitvoeren voor de duur van tenminste 9 jaren en mag hij ook geen jongerenwerk op vrijwillige basis uitvoeren. Opvallend is verder dat in deze zaak ook is uitgesproken dat Z. zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering van geld van zijn schoonzus tijdens het beheer van haar bankzaken. Daardoor ontstond een tekort van 6.000 euro.

Mishandeling en vernedering

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) eiste onlangs nog vijf jaar gevangenisstraf tegen de 48-jarige man uit Maastricht. Volgens het OM had hij als jongerenwerker van Stichting Trajekt jarenlang jongeren aangezet tot mishandeling en vernedering. De gebeurtenissen vonden plaats tussen 2007 en 2021. Op basis van het politieonderzoek verdacht het OM de man van het aanzetten van negen minderjarige en kwetsbare jongens tot het mishandelen en vernederen van drie andere jongens. De gebeurtenissen vonden plaats in de wijk Wittevrouwenveld. Het hoofdkantoor van Trajekt is gevestigd in de wijk Mariaberg.

Schokkende beelden

De schokkende beelden lieten jongeren zien die de slachtoffers schoppen en slaan, in het gezicht spugen en een biljartkeu in de mond duwen. De slachtoffers moesten de schoenen likken van de jongens, spuug van de grond oplikken en zich opdrukken. Een pistool werd tegen het hoofd van het slachtoffer gehouden en er werd over iemand heen geplast. Het slachtoffer moest de jongens ‘meneer’ noemen en veelal op de knieën het geweld ondergaan. 

Four years in prison - including one year-probation - for former youth worker Sjef. Z.

[Maastricht | Wednesday,January 31, 2024] Former youth worker Sjef Z. of welfare organization Trajekt was sentenced Tuesday to four years in prison, including one a one year-probation.  After deduction of one year of remand, two years of prison sentence effectively remain. According to the judge there is no evidence that Z. forced the youngsters and therefore the sentence is lower than demanded.

Embezzlement of money sister-in-law

Furthermore, Z. may not perform the profession of youth work for at least 9 years, nor may he perform youth work on a voluntary basis. It is also noteworthy that in this case it was also ruled that Z. was guilty of embezzling money from his sister-in-law while managing her banking affairs. This caused a deficit of 6,000 euros.

Abuse and humiliation

The Limburg Public Prosecutor's Office (OM) recently demanded a five-year prison sentence against the 48-year-old man from Maastricht. According to the prosecution, as a youth worker for Stichting Trajekt, he had for years incited young people to abuse and humiliate themselves. This happened between 2007 and 2021. Based on the police investigation, the prosecution suspected the man of inciting nine underage and vulnerable boys to abuse and humiliate three other boys. The events took place in the Wittevrouwenveld neighborhood. The headquarters of Trajekt is located in the Mariaberg neighborhood.

Shocking footage

The shocking footage showed youths kicking and punching the victims, spitting in their faces and shoving a pool cue in their mouths. The victims had to lick the boys' shoes, lick up spit from the ground and push themselves up. A gun was held to the victim's head and someone was urinated on. The victim had to call the boys 'sir' and, mostly on their knees, endure the violence.